Adhi City Sentul VX

Virtual Experience kawasan Adhi City Sentul untuk membantu Anda merasakan suasana terupdate Adhi City Sentul dari rumah selama masa PPKM

Last Update: July 20 2021

Progress pembangunan Adhi City Sentul tahap 1: Cluster Bhumi Anvaya.